5 เทรนด์การทำงานในยุคดิจิตอล

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เทรนด์การทำงานของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเทรนด์การทำงานในยุคดิจิตอลนั้นมีอะไรกันบ้าง

สื่อมีเดี่ย

1. ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยสมาร์ทโฟน

ปัจจุบันเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จากอุปกรณ์ที่มีเอาไว้ใช้สำหรับเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก ก็กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้สำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตอบ E-mail การติดต่อลูกค้าผ่านระบบแชท หรือประชุมผ่านระบบ Video Call จนไปถึงการเปิดร้านขายสินค้า รับออเดอร์ และปิดการขาย ได้ทุกที่ทุกเวลา

อุปกรณ์สื่อสาร
ช่องทางการขาย

2. การใช้ระบบ “คลาวด์”

“คลาวด์” เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้ทุก ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างสะดวก และง่ายดาย โดยการอัพโหลดข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปเก็บไว้ จากนั้นก็สารถทำมาแชร์ให้กันได้เลย ช่วยให้คุณและคนอื่น ๆ สามารถเปิดไฟล์เอกสาร หรือไฟล์งานต่าง ๆ เพื่อดู และทำการแก้ไขได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่บริษัทเหมือนอย่างในอดีต

ข้อมูล
ดึงข้อมูล

3. นำ Bot หรือ Ai มาช่วยทำงาน

ในปัจจุบันหากคุณของสังเกตดูดี ๆ จะเห็นได้ว่ามีหลาย ๆ องค์กรที่เริ่มมีการนำ Bot หรือ Ai มาใช่ช่วยในการทำงานให้ง่าย และสะดวกมากขึ้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และต้นทุนในการทำงาน เช่น แชท Bot ตอบรับอัตโนมัติ ที่สามารถเปิดการขาย ไปจนถึงขั้นตอนการปิดการขายได้เองโดยที่เจ้าของร้านไม่จำเป็นต้องมาตอบแชทเองให้เสียเวลา และการนำ Ai มาใช้ในการคำนวณข้อมูลเพื่อประมวณผลออกมาด้วย เช่น การทำงบประมาณบัญชีขององค์กรที่คุณทำเพียงกรอกตัวเลขข้อมูล ระบบก็จะคำนวณตัวเลขต่าง ๆ ออกมาให้แบบอัตโนมัติ

ระบบ AI
ช่วยคำนวน

4. การใช้ประโยชน์จาก Big Data

Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเอาไว้ทั้งหมด เป็นข้อมูลดิบที่ทุก ๆ คนสามารถนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ และบริหารจัดการได้ได้ทุกเมื่อ โดยอาจนำระบบ Ai เข้ามาใช่ร่วมกัน เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของลูกค้า การคาดการณ์แนวโน้มต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ

ช่วยตัดสินใจ
ข้อมูลต่างๆ

5. มีระบบซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว

การทำงานในยุคนี้ต้องง่าย และรวดเร็ว ระบบซอฟต์แวต์จึงเข้ามามีส่วนสำคัญ หากระบบถูกออกแบบมาดีก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่าย ยืดหยุ่น และมีความคล่องตัวสูง เช่น การส่งเอกสารจากที่เราต้องส่งเป็นแผ่น ๆ แบบในอดีต เราก็สามารถส่งหากันได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเจอนัดเจอกัน การเซ็นต์อนุมัติต่าง ๆ ก็สามารถทำได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา เป็นต้น

นำเสนอ
รายงาน