5 ทักษะที่ควรมีในการทำงาน ในปี 2020

ในแต่ละยุค แต่ละสมัยทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน แต่ในปัจจุบัน ทักษะ และความรู้เรื่องการทำงานอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้นในวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าในการทำงานยุคปัจจุบันมีทักษะอะไรบ้างที่คุณควรมี

ทักษะในการทำงาน

1. ทักษะด้านเทคโนโลยี

แน่นอนว่าในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากในยุคนี้ ทักษะด้านเทคโนโลยีจึงกลายเป็นทักษะสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลย เช่น การใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว การเสิร์จหาข้อมูลจากเว็ปไซต์ จนไปถึงทักษะการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคอมพิวเตอร์

ใช้เทคโนโลยี

2. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะด้านการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ลักษณะคำพูดให้เหมาะสม จนไปถึงน้ำเสียง หรือท่าทางในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พูดคุยกับที่ทำงาน

3. ทักษะในการวางแผน

การทำงานแบบหุ่นยนต์ ที่เพียงรอรับคำสั่งอย่างเดียวอาจไม่สามารถใช้ได้ในยุคนี้ เพราะคุณอาจโดนหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานจริง ๆ เลยก็ได้ ดังนั้นทักษะการวางแผน การบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การวางแผนงาน แนวทางการพัฒนาองค์กร หรือการคิดหาโปรเจกต์ใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอไอเดียของคุณอยู่เสมอ

วางแผนงาน

4. ทักษะการควบคุมอารมณ์

การทำงานก็คือการอยู่ร่วมกันแบบสังคม ทำให้ในบางครั้งที่ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็ต้องมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ที่ดี และควรแยกเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกันให้ได้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับคนอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

มีสติ

5. ทักษะทางด้านภาษา

ในยุคที่พรมแดนไร้รอยต่อแบบนี้ ทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ยิ่งพูดได้หลายภาษา ก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น ทักษะด้านภาษาที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า และการสร้างสัมพันธ์ หรือพันธมิตรได้เป็นอย่างดี พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เห็นมุมมอง และทัศนคติใหม่ ๆ ของชาติอื่น ๆ ได้ด้วย ดังนั้นหากมีเวลาว่างก็อย่างลืมพัฒนาทักษะทางด้านภาษากันนะครับโดยเฉพาะภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ

ฝึกภาษา