5 ทักษะน่ารู้ที่มนุษย์เงินเดือนต้องมีในปี 2020

เชื่อว่าใครๆ ก็ย่อมอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เติบโตในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น แต่ก่อนคุณจะได้เลื่อนขั้น สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องมีทักษะและความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับบริษัทด้วยนะ เพราะหากบริษัทเห็นแววความสามารถในการทำงานของคุณแล้ว การเลื่อนขั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แล้วทักษะแบบไหนละ ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีไว้ วันนี้ JOBDATA มี 5 ทักษะน่ารู้ที่มนุษย์เงินเดือนต้องมีในปี 2020 มาบอกกันค่ะ

ตั้งใจทำงาน
"ในเมื่อคุณตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วก็ตามแต่ ใครจะหยุดคุณได้ละ"
 • 1.ทักษะทางการสื่อสาร

  ข้อนี้สำคัญมาก ดูรวมๆอาจจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ แต่ปัญหาการสื่อสารนี้แหละ เป็นที่สิ่งที่มักพบกันมากในการทำงานเลย ดังนั้นคุณควรหมั่นฝึกฝนทักษะเรื่องการสื่อสารเป็นสำคัญค่ะ สื่อสารอย่างไรให้แผนกอื่นเข้าใจ ตลอดจนสื่อสารอย่างใส่ใจและห่วงใย ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณเป็นไปได้ด้วยดีและราบรื่นในการทำงานมากขึ้นค่ะ

  การสื่อสาร
  เขียนอธิบาย
 • 2.ทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

  ทุกแผนกมักประสบปัญหาการทำงานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเรื่องกระบวนการทำงาน ปัญหาเรื่องระบบงาน ปัญหาเรื่องคน ซึ่งมักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากคุณมีทักษะในการรับมือและแก้ปัญหาได้ดีละก็ จะทำให้คุณทำงานสะดวกและทำงานเก่งขึ้นค่ะ ยิ่งเจอปัญหาใดๆ คุณก็สามารถแก้ปัญหาได้หมด เรียกได้ว่า เป็นคนสำคัญขององค์กรเลยเชียวแหละ

  ความซับซ้อน
  ความคิดเชิงตรรกะ
 • 3.ทักษะในการตัดสินใจที่เฉียบขาด

  ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงทักษะในความเป็นนักบริหารในตัวคุณเลยค่ะ เพราะไม่ว่าการตัดสินใจแบบใด ผลของการตัดสินใจ ย่อมกระทบการบริษัทและมีค่าใช่จ่ายอยู่แล้ว ดังนั้น การประเมินและตัดสินใจที่เฉียบขาด เพื่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ย่อมเป็นทักษะที่บริษัทต้องการค่ะ และเมื่อคุณมีทักษะนี้อยู่ในตัว บอกเลยว่าคุณทำอะไรก็จะไม่มีทางพลาด

  เฉียบขาด
  มุมมองชัดเจน
 • 4.ทักษะในการเจรจาต่อรอง

  หลายๆครั้งที่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ต้องเจรจาต่อรองเรื่องต่างๆให้แผนก ซึ่งการเจรจาต่อรองถือเป็นทักษะชั้นสูงที่ผู้บริหารหลายๆคนต้องมีติดตัวค่ะ เพราะหากคุณความสามารถในการโน้มน้าวคนอื่นๆให้คล้อยตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะมาสู่ผลกำไรและประสิทธิผลที่ดีกับองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

  ตกลงร่วมกัน
  เข้าใจตรงกัน
 • 5.ทักษะในการหยืดหยุ่นและปรับตัว

  การทำงานในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนควรมีคือ การหมั่นพัฒนาตัวเอง หยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานค่ะ เพราะถ้าคุณปรับตัวไม่ได้ นั้นหมายความว่า คุณก็จะไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้นั้นเอง

  ทำงานสบาย
  ยืดหยุ่น
17 มิ.ย. 2563 136