โปรไฟล์ที่น่าสนใจ

ผลการค้นหา 25 โปรไฟล์
ยุคันธร ท้วมมัย
ยุคันธร ท้วมมัย
เพศ ชาย อายุ 25 ปี กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
กรุงเทพมหานคร 17,000 - 20,000
โปรไฟล์ 90% เรซูเม่ 45%
ธัญชนก เพ็ชรศิริ
ธัญชนก เพ็ชรศิริ
เพศ หญิง อายุ 24 ปี นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี 17,000 - 20,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 73%
ณัฐิวุฒิ แห้วกมล
เพศ ชาย อายุ 28 ปี ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
ชลบุรี 25,000 - 28,000
โปรไฟล์ 90% เรซูเม่ 46%
รวีกิตติ์ สิริสาธิต
รวีกิตติ์ สิริสาธิต
เพศ ชาย อายุ 26 ปี กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
กรุงเทพมหานคร 20,000 - 40,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 73%
ธัญญาทิพย์ บุญเปี่ยม
ธัญญาทิพย์ บุญเปี่ยม
เพศ หญิง อายุ 42 ปี สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
สมุทรปราการ 10,000 - 12,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 82%
โสภณ เลิศรัตนปรีชา
เพศ ชาย อายุ 47 ปี นครปฐม
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
กรุงเทพมหานคร 100,000 - 150,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 36%
วิศัลยา เกียรติคุณรัตน์
วิศัลยา เกียรติคุณรัตน์
เพศ หญิง อายุ 25 ปี กรุงเทพมหานคร
งานจัดซื้อ
จัดซื้อทั่วไป
กรุงเทพมหานคร 17,000 - 17,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 54%
มณฑิชา สันติภาพมณฑล
เพศ หญิง อายุ 25 ปี กรุงเทพมหานคร
ออกแบบ / สถาปนิก
ออกแบบแฟชั่น , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบการจัดวางสินค้า , ออกแบบมัลติมีเดีย
กรุงเทพมหานคร 15,000 - 20,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 45%
Sasithorn Datthu
เพศ หญิง อายุ 40 ปี สมุทรปราการ
งานธุรการ
ธุรการทั่วไป
สมุทรปราการ 18,000 - 20,000
โปรไฟล์ 90% เรซูเม่ 63%
ชนันภัสร์ ไชยสุรีภัสร์
ชนันภัสร์ ไชยสุรีภัสร์
เพศ หญิง อายุ 32 ปี กรุงเทพมหานคร
งานจัดซื้อ
จัดซื้อทั่วไป
กรุงเทพมหานคร 18,000 - 25,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 82%
ปนัทสา สุขีณี
เพศ หญิง อายุ 24 ปี ปทุมธานี
บริการลูกค้า
อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร 15,000 - 15,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 73%
phitthayaporn khumsuk
phitthayaporn khumsuk
เพศ หญิง อายุ 24 ปี กรุงเทพมหานคร
การตลาด
การตลาดและการขาย , เทรดมาร์เก็ตติ้ง , แบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด , สื่อสารการตลาด , การตลาดทั่วไป
กรุงเทพมหานคร 12,000 - 18,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 73%
กษิดิศ ธรรมนันท์ ธรรมนันท์
กษิดิศ ธรรมนันท์ ธรรมนันท์
เพศ ชาย อายุ 24 ปี สุโขทัย
งานวิศวกร
ช่างเทคนิค , วิศวกรเครื่องกล
กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี 12,000 - 15,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 73%
wuttidach nakwisut
wuttidach nakwisut
เพศ ชาย อายุ 24 ปี กรุงเทพมหานคร
งานจัดซื้อ
จัดซื้อทั่วไป
กรุงเทพมหานคร , ปทุมธานี 13,000 - 15,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 82%
มาลินี โฉมทอง
มาลินี โฉมทอง
เพศ หญิง อายุ 24 ปี นครศรีธรรมราช
งานธุรการ
ธุรการทั่วไป
สุราษฎร์ธานี 9,000 - 10,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 64%
โสภิดา มณีรัตนะพร
เพศ หญิง อายุ 31 ปี นนทบุรี
การตลาด
แบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด
กรุงเทพมหานคร 30,000 - 40,000
โปรไฟล์ 85% เรซูเม่ 18%
สุขสันต์ เหมือนแก
เพศ ชาย อายุ 28 ปี กรุงเทพมหานคร
ไอที / คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม
กรุงเทพมหานคร 20,000 - 25,000
โปรไฟล์ 90% เรซูเม่ 28%
นายภาคิน บุญด้วง
นายภาคิน บุญด้วง
เพศ ชาย อายุ 24 ปี พิษณุโลก
ไอที / คอมพิวเตอร์
เครือข่าย , อื่นๆ , ฮาร์ดแวร์ , สนับสนุนด้านไอที
พิษณุโลก 9,000 - 10,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 64%
ทนง เเดงจิ๋ว
เพศ ชาย อายุ 23 ปี พิษณุโลก
ไอที / คอมพิวเตอร์
อื่นๆ , สนับสนุนด้านไอที , รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ , บริหารระบบสารสนเทศ
พิษณุโลก 12,000 - 14,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 37%
ก. ส.
ก. ส.
เพศ ชาย อายุ 43 ปี พิษณุโลก
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
วิจัยและพัฒนา
พิษณุโลก 20,000 - 30,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 100%
วรธวัช นามสอน
วรธวัช นามสอน
เพศ ชาย อายุ 23 ปี พิษณุโลก
ไอที / คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม
พิษณุโลก , เชียงใหม่ 20,000 - 25,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 73%
สุธาทิพย์ ณรงค์น้อย
สุธาทิพย์ ณรงค์น้อย
เพศ หญิง อายุ 23 ปี พิษณุโลก
การคมนาคมขนส่ง
คมนาคมขนส่ง
พิษณุโลก 10,000 - 13,000
โปรไฟล์ 100% เรซูเม่ 100%
มนตรี ศรีอ่อนนุช
เพศ ชาย อายุ 25 ปี พิษณุโลก
ไอที / คอมพิวเตอร์
อื่นๆ , รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ , สนับสนุนด้านไอที , บริหารระบบสารสนเทศ
พิษณุโลก 12,000 - 15,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 64%
ประวิตร ชะอุ้ม
ประวิตร ชะอุ้ม
เพศ ชาย อายุ 24 ปี พิษณุโลก
ไอที / คอมพิวเตอร์
สนับสนุนด้านไอที
พิษณุโลก 9,000 - 13,000
โปรไฟล์ 95% เรซูเม่ 82%
ธำมรงค์ ภู่นิ่ม
ธำมรงค์ ภู่นิ่ม
เพศ ชาย อายุ 24 ปี อุตรดิตถ์
ไอที / คอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูล , เครือข่าย , สนับสนุนด้านไอที
กรุงเทพมหานคร , เชียงใหม่ 13,000 - 15,000
โปรไฟล์ 90% เรซูเม่ 91%
ค้นหางานในฝัน โอกาสที่ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ เริ่มต้นด้วยกันไปกับเรา