24 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 10 จาก 24 งานทั้งหมด
img

ผู้ช่วยเชฟ

  1. ///////ทดสอบ//////
  2. เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ
  3. เป็นลูกมือกุ๊ก ช่วยทำอาหาร
  4. จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
  5. เปิด/ปิดครัว ดูแลสต๊อกวัตถุดิบ
  6. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดภายในครัว
  7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  8.  ////// ทกสอบ ///////
img

ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท

ริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านมินิมาร์ท - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านมินิมาร์ท 4) บริหารบุคลากรภายในร้านมินิมาร์ท - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของร้านมินิมาร์ท 5) ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านมินิมาร์ท ตามที่ได้รับมอบหมาย ุ6) บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 15-30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม
รับสมัครด่วน
img

การตลาด

1.ช่วยดูแลงานด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบงานด้านการตลาดรวมจนถึงเอกสารต่าง ๆภายในฝ่าย 3.ประสานงานต่าง ๆภายในฝ่าย 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
img

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ JAVA

• มีประสบการณ์การทำงานรวมด้าน IT เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน Web Based Application ด้วย Java หรือ J2EE อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์การทำงานด้วย Net Beans หรือ Eclipse หรือ Profile Workbench หรือ Spring Tool Suite อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
• มีประสบการณ์การในการใช้ Spring Framework หรือ Struts Framework อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์การทำงานด้วย Angular หรือ jQuery อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีประสบการณ์การทำงานด้วย DB2 หรือ Oracle หรือ Maria DB อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ