24 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 งานทั้งหมด
img

ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท

ริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านมินิมาร์ท - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านมินิมาร์ท 4) บริหารบุคลากรภายในร้านมินิมาร์ท - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของร้านมินิมาร์ท 5) ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านมินิมาร์ท ตามที่ได้รับมอบหมาย ุ6) บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 15-30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม
รับสมัครด่วน
img

การตลาด

1.ช่วยดูแลงานด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบงานด้านการตลาดรวมจนถึงเอกสารต่าง ๆภายในฝ่าย 3.ประสานงานต่าง ๆภายในฝ่าย 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
img

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ JAVA

• มีประสบการณ์การทำงานรวมด้าน IT เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน Web Based Application ด้วย Java หรือ J2EE อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์การทำงานด้วย Net Beans หรือ Eclipse หรือ Profile Workbench หรือ Spring Tool Suite อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
• มีประสบการณ์การในการใช้ Spring Framework หรือ Struts Framework อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์การทำงานด้วย Angular หรือ jQuery อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีประสบการณ์การทำงานด้วย DB2 หรือ Oracle หรือ Maria DB อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

รับสมัครด่วน
รับสมัครด่วน
img

Mobile Application

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้ สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลSQL SERVER ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store

รับสมัครด่วน
img

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

1. Development
- ทำความเข้าใจกับ SRS ที่ได้รับ
- ประเมินเวลาในการพัฒนา พัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาของระบบที่พัฒนาขึ้น
- เพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ


2. Document

- จัดทำข้อมูลประกอบการพัฒนา แก้ไขระบบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้างาน
- จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นระบบ
- บันทึกข้อมูลการทำงาน (Timesheet)

3. Coordination

- ประสานงาน และเตรียมการ UAT กับ Tester
- ประสานงาน ในการนำระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานใน production
- ประสานงานการตรวจสอบ แก้ไข กรณีระบบงานของบริษัทเกิดปัญหา

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ