นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา (บริษัท เอสพีเอ็น ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ให้บริการ เว๊บไซต์ จ๊อบเดต้าดอทไอเอ็นดอททีเอช (jobdata.in.th) มีความเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างยิ่ง เพราะเมื่อคุณใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา คุณนั้นย่อมไว้วางใจให้เราจัดเก็บรักษาข้อมูลของคุณ และเราทราบดีว่านี่คือความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งสำหรับเรา และเราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงมอบความเป็นส่วนตัวให้กับคุณด้วยเช่นกัน คุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์ที่จะรับทราบ และทำความเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราก่อน ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของคุณให้กับเรา และเมื่อคุณใช้บริการเว๊บไซต์ของเราแล้วนั้น ย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลใดๆ ของคุณก็ตาม ที่ระบุไว้บนเว๊บไซต์ ตามนโยบายดังนี้

*เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงือนไข ในการใช้บริการเว๊บไซต์ของเราก่อน ใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลของคุณจะถูกใช้งานเฉพาะแค่บนเว๊บไซต์นี้เท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลของคุณไปขายให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณ ได้ 3 ระดับ ดังนี้

  • สาธารณะ หมายถึง ผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเราจะเห็นข้อมูลของคุณ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม
  • สมาชิก หมายถึง ผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเราจะเห็นข้อมูลของคุณ เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเว๊บไซต์กับเราเท่านั้น
  • ส่วนตัว หมายถึง ผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเราจะไม่เห็นข้อมูลของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลเฉพาะคุณเท่านั้น
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราขอชี้แจงให้ทราบว่าการเก็บข้อมูลของเราเป็นอย่างไร วิธีที่เราจะใช้ข้อมูลเป็นอย่างไร และเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลนั้นๆ ของคุณ เพื่อความโปร่งใส และความชัดเจนของการใช้ข้อมูลของคุณ

  • ส่วนของผู้สมัครงาน เราเก็บข้อมูล ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทักษะความสามารถ และอื่นๆ ตามแบบฟอร์มที่มีการบันทึกไว้บนเว๊บไซต์ โดยเราจะใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการค้นหาบุคคล เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน หรือการจ้างงาน จากบริษัท โรงแรม ห้างร้าง โรงงาน หรืออื่นๆ ที่ใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา
  • ส่วนของบริษัท เราจัดเก็บข้อมูล ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สวัสดิการ ตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน และอื่นๆ ตามแบบฟอร์มที่มีการบันทึกไว้บนเว๊บไซต์ โดยเราจะใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการค้นหาตำแหน่งงาน เพื่อติดต่อสมัครงาน จากผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา
ความปลอดภัย

เรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา เราจึงได้กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลผ่านรหัส ที่ทําให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อเว๊บไซต์ ที่เป็น https://

และแม้ว่าเราจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของคุณตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยแบบ 100% เลยก็ตาม คุณจึงต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวคุณเองด้วยเช่นกัน

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับบริการทั้งหมด บนเว๊บไซต์ของเรา มีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่เราจะไม่ลดความเป็นส่วนตัวของคุณลง ภายใต้นโยบายนี้ เราจะระบุวันที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณได้ทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค้นหางานในฝัน โอกาสที่ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ เริ่มต้นด้วยกันไปกับเรา