โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ดนัย ทดสอบ

ใช้งานล่าสุด 13-05-2022
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะ : เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สาขา : อาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ย : 3.52
ระยะเวลา : 2017 - 2021

1 ปี ที่ Destination Group ตำแหน่ง: Kitchen Helper

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Photoshop Microsoft word Adobe illustrator Microsoft Powerpoint Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 511 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-ลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
อีเมล : Daniel04@gmail.com
เบอร์โทร : 0614256389
Facebook : -
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด