โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

องศา มีไฟ

ใช้งานล่าสุด 16-05-2022
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : คณะเกษตร
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สาขา : เทคโนโลยีระบบเกษตร
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ระยะเวลา : 2016 - 2020

2 ปี ที่ สถานีวิจัยดอยปุย ตำแหน่ง: นักวิจัย

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 5/5
อีเมล : appiostest01@gmail.com
เบอร์โทร : 0614418341
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด