โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

นายเอ็ม โพธิวัฒน์

ใช้งานล่าสุด 16-05-2022
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : ดรงเรียนอ้อมน้อย
คณะ : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สาขา : ไม่ระบุ
เกรดเฉลี่ย : 3.55
ระยะเวลา : 2000 - 2003

ไม่ระบุ

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

ไม่ระบุ
ที่อยู่ : 78
อีเมล : test@gmail.com
เบอร์โทร : 089-123-4567
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด