โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ทดสอบ1 ทดสอบ1

ใช้งานล่าสุด 16-05-2022
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ระยะเวลา : 2017 - 2020

2 ปี ที่ Destination Group ตำแหน่ง: Kitchen Helper

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ระมัดระวัง ควบคุมอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์ดี รับมือกับความเครียด

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 25/36
อีเมล : appiostest01@gmail.com
เบอร์โทร : 0614418341
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด