โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

asd asd

ใช้งานล่าสุด 16-05-2022
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : 0
คณะ : 00
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปวท.
สาขา : ไม่ระบุ
เกรดเฉลี่ย : 00
ระยะเวลา : 2022 - 2022

0 ปี ที่ 0 ตำแหน่ง: 00

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาญี่ปุ่น

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 500
อีเมล : 12@1.com
เบอร์โทร : ไม่ระบุ
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด