โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ทดสอบ3 ทดสอบ3

ใช้งานล่าสุด 16-05-2022
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะ : เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ระยะเวลา : 2017 - 2020

1 ปี ที่ Destination Group ตำแหน่ง: Kitchen Helper

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์ ภาษา การสื่อสาร

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word Adobe illustrator Microsoft Powerpoint Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์
ที่อยู่ : 99 ม.2 ศรีภูมิ , เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่, 12500
อีเมล : appiostest01@gmail.com
เบอร์โทร : 0614418341
Facebook : ทดสอบ3
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด